Công Ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Sài Gòn là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Thành Phố Hồ Chí Minh. Công ty có nhiệm vụ quản lý duy tu, sửa chữa thường xuyên các hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng, hệ thống tín hiệu giao thông, sơn đường và sản xuất vật liệu xây dựng
Bên cạnh những lĩnh vực công ích (chiếm tỷ lệ dưới 40% doanh thu), Công Ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Sài Gòn còn tham gia thi công các công trình trong nhiều lĩnh vực: cầu đường, dân dụng, cấp - thoát nước, bưu điện, chiếu sáng, cây xanh, thủy lợi. Ngoài ra Công ty hiện đang là một trong những nhà cung cấp sản phẩm Bê tông nhựa uy tín trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với ba lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu trên, Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Sài Gòn luôn tự tin phát triển bền vững, chung tay cùng nhân dân thành phố xây dựng thành phồ Hồ Chí MInh văn minh, hiện đại.