Thông tin chung CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Công Ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn có nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh bao gồm:

Hoạt Động Công Ích:

- Duy tu sửa chữa cầu đường theo đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

- Duy tu sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông và sơn đường.

Hoạt Động Kinh Doanh Khác:

- Sản xuất và mua bán các loại vật liệu xây dụng chuyên ngành tín hiệu giao thông, sản xuất pano phục vụ tuyên truyền an toàn giao thông, buôn bán vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước.

- Thi công xây dụng các công trình giao thông, bến bãi, cấp thoát nước, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, điện, chiếu sáng, bưu điện, cây xanh, công trình thủy.

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô.

- Dịch vụ rửa xe 2 bánh và 4 bánh.

- Tư vấn xây dựng công trình giao thông nhóm B và C, tư vấn công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật.

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

- Thi công xây dựng nhà xưởng, xây dựng dân dụng.

- Thi công các công trình nạo vét, xử lý môi trường, nước thải.

- Phá dỡ các công trình thi công, san lấp chuẩn bị mặt bằng.

- Thi công gia cố xử lý nên và tái chế nguội bằng bitum bọt và xi măng.

- Thí nghiệm vật liệu chuyên ngành.