Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc điều động và bổ nhiệm Ông Trần Minh Khiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Minh Khiêm; Lý do: thực hiện điều động của UBND Thành phố về nhận nhiệm vụ tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn;

Hội đồng quản trị thống nhất:

- Miễn nhiệm Ông Trần Minh Khiêm, Chủ tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2016-2021)

- Ông Huỳnh Minh Anh, thành viên HĐQT Công ty là người đại diện thay mặt HĐQT triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

(Đính kèm Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 22/3/2019)

(Đăng ngày 22/3/2019)

Giao thông Sài GònVăn bản quy phạm pháp luậtBáo giao thông vận tảiSở Giao Thông Vận Tải TP.HCM
^
đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco chung cư quận 7 chung cư quận 7 the emporium xe nâng tay điện thiết kế website thiết kế phần mềm tư phấn online marketing