Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017

- Địa điểm: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, 52-56 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM

(Đính kèm thông báo)

Tài liệu Đại hội:

1. Chương trình Đại hội

2. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và phương hướng thực hiện năm 2017

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

7. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  Ban kiểm soát

9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

10.Thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

11.Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

12.Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

13.Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2017

14.Báo cáo về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại 476 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

16. Các biểu mẫu đình kèm

 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (dành cho cá nhân)

 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (dành cho nhóm cổ đông)

 - Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

 - Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên Ban kiểm soát

17.Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Giao thông Sài GònVăn bản quy phạm pháp luậtBáo giao thông vận tảiSở Giao Thông Vận Tải TP.HCM
^
tủ sắt hòa hưng tủ sắt giá rẻ sơn tĩnh điện giá rẻ tủ locker sắt tủ sắt locker tủ sắt locker giá rẻ tủ văn phòng sắt tủ sắt văn phòng giá rẻ tủ sắt văn phòng tủ sắt hồ sơ tủ sắt hồ sơ giá rẻ tủ hồ sơ sắt tủ sắt quần áo tủ sắt quần áo giá rẻ thiết kế website giá rẻ seo website giá rẻ tư vấn sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu đăng ký quyền tác giả đăng ký sáng chế đăng ký kiểu dáng công nghiệp đăng ký hệ thống quản trị tài sản trí tuệ thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp thủ tục đăng ký sáng chế thủ tục đăng ký nhãn hiệu logo thủ tục đăng ký quyền tác giả tác phẩm quạt hộp đứng quạt hộp quat hop dung quat hop quạt điện quat dien đèn pha led 100w đèn pha led 500w đèn đường led 100w đèn led nhà xưởng công suất cao đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco daxinco daxinco daxinco phu tung may det phụ tùng máy dệt gia cong phu tung may det gia công phụ tùng máy dệt