Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian: 13 giờ 00, Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018

- Địa điểm: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, 52-56 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM

(Đính kèm thông báo)

Tài liệu Đại hội:

1. Chương trình Đại hội

2. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và phương hướng thực hiện năm 2018

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

6. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

7. Tờ trình về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017

8. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

9. Tờ trình chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

10.Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm tài chính 2018

11.Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

12.Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

13.Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của công ty

14.Dự thảo nghị quyết Đại hội

15. Các biểu mẫu đính kèm

 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (dành cho cá nhân)

 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (dành cho nhóm cổ đông)

 

 

Giao thông Sài GònVăn bản quy phạm pháp luậtBáo giao thông vận tảiSở Giao Thông Vận Tải TP.HCM
^
tủ sắt hòa hưng tủ sắt giá rẻ sơn tĩnh điện giá rẻ tủ locker sắt tủ sắt locker tủ sắt locker giá rẻ tủ văn phòng sắt tủ sắt văn phòng giá rẻ tủ sắt văn phòng tủ sắt hồ sơ tủ sắt hồ sơ giá rẻ tủ hồ sơ sắt tủ sắt quần áo tủ sắt quần áo giá rẻ thiết kế website giá rẻ seo website giá rẻ tư vấn sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu đăng ký quyền tác giả đăng ký sáng chế đăng ký kiểu dáng công nghiệp đăng ký hệ thống quản trị tài sản trí tuệ thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp thủ tục đăng ký sáng chế thủ tục đăng ký nhãn hiệu logo thủ tục đăng ký quyền tác giả tác phẩm quạt hộp đứng quạt hộp quat hop dung quat hop quạt điện quat dien đèn pha led 100w đèn pha led 500w đèn đường led 100w đèn led nhà xưởng công suất cao đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco daxinco daxinco daxinco phu tung may det phụ tùng máy dệt gia cong phu tung may det gia công phụ tùng máy dệt