Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (22/05/2020)

Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

   - Thời gian: 08 giờ 30, thứ Tư, ngày 03 tháng 6 năm 2020.

(đón tiếp Cổ đông dự họp từ 08 giờ 00 phút)

   - Địa điểm: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, 52-56 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM.

 

   01. Thông báo tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2020

   02. Chương trình Đại hội

   03. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

   04. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

   05. Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

   06. Thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

   07. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

   08. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

   09. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

   10. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

   11. Tờ trình thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2019

   12. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

   13. Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

   14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính tiếp theo

   15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

   16. Mẫu biểu

      a. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (cá nhân)

      b. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (tổ chức)

      c. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nhóm cổ đông)

      d. Mẫu thẻ biểu quyết

      e. Mẫu phiếu biểu quyết

      f. Mẫu đơn xin đề cử ứng cử TV HĐQT

      g. Mẫu phiếu bầu TV HĐQT

      h. Mẫu Sơ yếu lý lịch TV HĐQT

Giao thông Sài GònVăn bản quy phạm pháp luậtBáo giao thông vận tảiSở Giao Thông Vận Tải TP.HCM
^
tủ sắt hòa hưng tủ sắt giá rẻ sơn tĩnh điện giá rẻ tủ locker sắt tủ sắt locker tủ sắt locker giá rẻ tủ văn phòng sắt tủ sắt văn phòng giá rẻ tủ sắt văn phòng tủ sắt hồ sơ tủ sắt hồ sơ giá rẻ tủ hồ sơ sắt tủ sắt quần áo tủ sắt quần áo giá rẻ thiết kế website giá rẻ seo website giá rẻ tư vấn sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu đăng ký quyền tác giả đăng ký sáng chế đăng ký kiểu dáng công nghiệp đăng ký hệ thống quản trị tài sản trí tuệ thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp thủ tục đăng ký sáng chế thủ tục đăng ký nhãn hiệu logo thủ tục đăng ký quyền tác giả tác phẩm đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco chung cư quận 7 chung cư quận 7 the emporium phụ tùng máy dệt