Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày đăng thông tin 14/4/2021).

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Thời gian: 08 giờ 00, thứ Tư, ngày 05 tháng 5 năm 2021 (đón tiếp Cổ đông dự họp từ 07 giờ 30 phút).

+ Địa điểm: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, 52-56 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

- Thông báo tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2021.

- Chương trình Đại hội.

- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính tiếp theo 2021.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Mẫu biểu:

* Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (dành cho cổ đông)  (file *.doc)

* Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (dành cho nhóm cổ đông)   (file *.doc)

* Mẫu thẻ biểu quyết

* Mẫu phiếu biểu quyết

* Mẫu đơn xin đề cử ứng cử TV BKS  (file *.doc)

* Mẫu đơn xin đề cử ứng cử TV HĐQT  (file *.doc)

* Mẫu phiếu bầu TV HĐQT, TV BKS

* Mẫu Sơ yếu lý lịch TV HĐQT & KSV (Người có liên quan)   (file *.doc)

Giao thông Sài GònVăn bản quy phạm pháp luậtBáo giao thông vận tảiSở Giao Thông Vận Tải TP.HCM
^
đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco the emporium xe nâng tay điện thiết kế website thiết kế phần mềm tư phấn online marketing thiết kế website giá rẻ thiết kế website giá rẻ thiết kế banner giá rẻ thiết kế logo giá rẻ dịch vụ seo website giá rẻ tư vấn sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu đăng ký quyền tác giả đăng ký sáng chế đăng ký kiểu dáng công nghiệp thiết lập hệ thống quản trị tài sản trí tuệ cung cấp đèn trần led cung cấp đèn tuýt led đèn led nội thất